Nhà Nghỉ Phượng Hồng
Yêu thích
Khách sạn

Nhà Nghỉ Phượng Hồng

957 Trường Chinh, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0944186616

Thông tin chi tiết về Nhà Nghỉ Phượng Hồng