Paradise Beer Garden
Yêu thích
Quán rượu

Paradise Beer Garden

K1 K7 Suối, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0763421234

Thông tin chi tiết về Paradise Beer Garden