PHỞ GÀ HOÀNG LOAN
Yêu thích
Nhà hàng

PHỞ GÀ HOÀNG LOAN

65 Mười Bảy Tháng Ba, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[05:00-10:00],Thứ Ba:[05:00-10:00],Thứ Tư:[05:00-10:00],Thứ Năm:[05:00-10:00],Thứ Sáu:[05:00-10:00],Thứ Bảy:[05:00-10:00],Chủ Nhật:[05:00-10:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0384485777

Thông tin chi tiết về PHỞ GÀ HOÀNG LOAN