Phòng Họp CPC
Yêu thích
Quán cà phê

Phòng Họp CPC

P3F6+QMP, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[07:00-22:00],Thứ Ba:[07:00-22:00],Thứ Tư:[07:00-22:00],Thứ Năm:[07:00-22:00],Thứ Sáu:[07:00-22:00],Thứ Bảy:[07:00-22:00],Chủ Nhật:[07:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0373716433

Thông tin chi tiết về Phòng Họp CPC