Phương Thảo Makeup Studio
Yêu thích
Dịch vụ cưới hỏi

Phương Thảo Makeup Studio

1012 Lê Duẩn, An Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-19:00],Thứ Ba:[08:00-19:00],Thứ Tư:[08:00-19:00],Thứ Năm:[08:00-19:00],Thứ Sáu:[08:00-19:00],Thứ Bảy:[08:00-19:00],Chủ Nhật:[08:00-19:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0842722267

Thông tin chi tiết về Phương Thảo Makeup Studio