Pleiku Highlands Boutique Hotel
Yêu thích
Khách sạn

Pleiku Highlands Boutique Hotel

157 Thống Nhất, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0859579579

Thông tin chi tiết về Pleiku Highlands Boutique Hotel