Quán ăn vặt Bắc Tủm
Yêu thích
Quán cà phê

Quán ăn vặt Bắc Tủm

J52X+3J3, HBông, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Quán ăn vặt Bắc Tủm