Quán Cafe Sơri
Yêu thích
Quán cà phê

Quán Cafe Sơri

263H+86M, Unnamed, Road, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[07:30-21:00],Thứ Ba:[07:30-21:00],Thứ Tư:[07:30-21:00],Thứ Năm:[07:30-21:00],Thứ Sáu:[07:30-21:00],Thứ Bảy:[07:30-21:00],Chủ Nhật:[07:30-21:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0984420349

Thông tin chi tiết về Quán Cafe Sơri