Rang xay cà phê Hào Thắm
Yêu thích
Quán cà phê

Rang xay cà phê Hào Thắm

R3X3+2C6, ĐT438, Ia Tiêm, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0979123565

Thông tin chi tiết về Rang xay cà phê Hào Thắm