Shop Đầm Bầu Ni Ni
Yêu thích
Cửa hàng quần áo

Shop Đầm Bầu Ni Ni

241, Đường Hùng Vương, Phường Hội Thương, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-21:00],Thứ Ba:[08:00-21:00],Thứ Tư:[08:00-21:00],Thứ Năm:[08:00-21:00],Thứ Sáu:[08:00-21:00],Thứ Bảy:[08:00-21:00],Chủ Nhật:[08:00-21:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0957550999

Thông tin chi tiết về Shop Đầm Bầu Ni Ni