Shop Nguyễn Hà
Yêu thích
Cửa hàng quần áo

Shop Nguyễn Hà

95 17/3, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:30-22:00],Thứ Ba:[06:30-22:00],Thứ Tư:[06:30-22:00],Thứ Năm:[06:30-22:00],Thứ Sáu:[06:30-22:00],Thứ Bảy:[06:30-22:00],Chủ Nhật:[06:30-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0972140004

Thông tin chi tiết về Shop Nguyễn Hà