Tạp hoá Lâm Diễm
Yêu thích
Cửa hàng

Tạp hoá Lâm Diễm

R445+C52, Bơ Ngoong, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[05:00-20:00],Thứ Ba:[05:00-20:00],Thứ Tư:[05:00-20:00],Thứ Năm:[05:00-20:00],Thứ Sáu:[05:00-20:00],Thứ Bảy:[05:00-20:00],Chủ Nhật:[05:00-20:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0969409509

Thông tin chi tiết về Tạp hoá Lâm Diễm