Tạp hóa nguyễn trà
Yêu thích
Cửa hàng tạp hóa

Tạp hóa nguyễn trà

Lý chính thắng, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000, Việt Nam
Thứ Hai:[07:00-22:00],Thứ Ba:[07:00-22:00],Thứ Tư:[07:00-22:00],Thứ Năm:[07:00-22:00],Thứ Sáu:[07:00-22:00],Thứ Bảy:[07:00-22:00],Chủ Nhật:[07:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0868012764

Thông tin chi tiết về Tạp hóa nguyễn trà