The Stay Apartment Pleiku
Yêu thích
Lưu trú nhà dân

The Stay Apartment Pleiku

34 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0975460015

Thông tin chi tiết về The Stay Apartment Pleiku