Thượng Uyển Coffee and Tea
Yêu thích
Quán cà phê

Thượng Uyển Coffee and Tea

X4VG+QGG, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[05:00-22:00],Thứ Ba:[05:00-22:00],Thứ Tư:[05:00-22:00],Thứ Năm:[05:00-22:00],Thứ Sáu:[05:00-22:00],Thứ Bảy:[05:00-22:00],Chủ Nhật:[05:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0974695259

Thông tin chi tiết về Thượng Uyển Coffee and Tea