Tiệm Ăn Vặt Bà Châu Nguyễn
Yêu thích
Tiệm bánh

Tiệm Ăn Vặt Bà Châu Nguyễn

XX4W+FPM, Lương Ngọc Quyến, P. Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-19:00],Thứ Ba:[08:00-19:00],Thứ Tư:[08:00-19:00],Thứ Năm:[08:00-19:00],Thứ Sáu:[08:00-19:00],Thứ Bảy:[08:00-19:00],Chủ Nhật:[08:00-19:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0935080470

Thông tin chi tiết về Tiệm Ăn Vặt Bà Châu Nguyễn