TIỆM TRÀ CÔ HAI
Yêu thích
Trà trân châu

TIỆM TRÀ CÔ HAI

51 Nguyễn Văn Linh, TT. Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-22:00],Thứ Ba:[08:00-22:00],Thứ Tư:[08:00-22:00],Thứ Năm:[08:00-22:00],Thứ Sáu:[08:00-22:00],Thứ Bảy:[08:00-22:00],Chủ Nhật:[08:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0867815579

Thông tin chi tiết về TIỆM TRÀ CÔ HAI