Yang Cafe – Tiệm cafe thị trấn
Yêu thích
Quán cà phê

Yang Cafe – Tiệm cafe thị trấn

27Q3+C9F, TT. Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:00],Thứ Ba:[06:00-22:00],Thứ Tư:[06:00-22:00],Thứ Năm:[06:00-22:00],Thứ Sáu:[06:00-22:00],Thứ Bảy:[06:00-22:00],Chủ Nhật:[06:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0767709283

Thông tin chi tiết về Yang Cafe – Tiệm cafe thị trấn