Zen Karaoke
Yêu thích
Quán bar karaoke

Zen Karaoke

43A Nguyễn An Ninh, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[08:30-23:00],Thứ Ba:[08:30-23:00],Thứ Tư:[08:30-23:00],Thứ Năm:[08:30-23:00],Thứ Sáu:[08:30-23:00],Thứ Bảy:[08:30-23:00],Chủ Nhật:[08:30-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02693828054

Thông tin chi tiết về Zen Karaoke